PARTNERS ESTRATÈGICS:

Calderas industriales de biomasa

Solucions d'Enginyeria Energètica Aplicada (SIEA) és una empresa especialitzada en projectes energètics.

Dins de les seves referències es poden trobar tant projectes purament tèrmics com de generació conjunta d'energia tèrmica i elèctrica, destacant en tots ells l'ús d'energies renovables, així com d'altres fonts d'energia que milloren l'eficiència.

L'activitat de SIEA inclou des de la consultoria energètica especialitzada fins a l'execució de plantes de generació d'energia sota la modalitat
"clau en mà".

Les calderes de Biomassa de SIEA disposen de:
 • Graella mòbil, extracció automàtica de cendres i alimentació automàtica de combustible.
 • Sota cost d’operació i manteniment.
 • Sota consum elèctric.
 • Preescalfador d’aire, aigua i bufadors de neteja.
 • Trens depuradors de gasos segons normativa.
 • Total automatització: alimentació de biomassa, combustió, neteja i extracció de cendres.
 • Possibilitat de sistema de vigilància cada 24 h/*72 h segons TRD 604.

BLOCK

 (Modular)

Característiques:
 • Producció de vapor: d’1 a 10 tn/h i d’aigua calenta o sobreescalfada fins a 7.000.000 kcal/h.
 • Pressió de vapor: fins a 16 bar.
 • Construcció per mòduls i muntatge per blocs: graella i cendrer, llar aquotubular i tambor pirotubular.

VRT

Calderas industriales de biomasa en Barcelona
Característiques:
 • Producció d’aigua calenta, aigua sobreescalfada i vapor: de 3 a 40 tn/h.
 • Pressió del vapor: fins a 30 bar.

MGV

Característiques:
 • Producció de vapor saturat i sobreescalfat: MGV-CA de 10 a 20n/h
 • Calderes aquotubulars MGV-*BA fins a 400 tn/h
 • Pressió de vapor: fins a 100 bar i 520 °C
 • Gold Award Silver Award Award Start of the Year
 • Desplaçat dalt de tot