SERVEI INTEGRAL DE CALDERERIA I MAQUINÀRIA INDUSTRIAL

Especialistes en tota mena d'instal·lacions de conducció: aigua, aire, vapor, oli tèrmic, àcid sulfúric, fada, etc.

Membre de GREMI DE CALDERERIA i inscripció en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC). Marcatge CE "Conformité Européenne" o de Conformitat Europea, directiva 93/68/CEE.

ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales

Construïm qualsevol mena d'elements:

  • DIPÒSITS
  • COL·LECTORS
  • BESCANVIADORS
  • BARQUES
  • REIXES
  • BARANES
ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales
ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales
#CALDERERS
[PER DEFINICIÓ]

Caldereria, especialitat professional en la fabricació mecànica que té com a funció principal la construcció de dipòsits aptes per a l’emmagatzematge i transport de sòlids en forma de grans o àrids, líquids i gas; així com tota mena de construcció d’estructures metàl·liques.

ELEMENTS SINGULARS:

MARCA PRÒPIA:

TRIAS SAPERA

TRIAS SAPERA

#TURBINES #BATERIES #ASSECADORS #TUB ALETEJAT

ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales
  • Gold Award Silver Award Award Start of the Year
  • Desplaçat dalt de tot