INSTAL·LACIONS

De tota mena mentre siguin industrials:

VAPOR
AIGUA
OLI TÈRMIC
FRED INDUSTRIAL
CANONADES

Materials?
 • Ferro
 • Inox
 • PPR
 • PVC
 • PVDF, etc.

#DISSENY #CONSTRUCCIÓ #MANTENIMENT

ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales

Operaris homologats en:

 • PROCEDIMENTS DE SOLDADURA i QUALIFICACIÓ DE SOLDADORS.

Operaris formats en:

 • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 • ESPAIS CONFINATS
 • TREBALLS EN CALENT
 • TREBALLS EN ALÇADA
 • OPERADOR DE PEMP
 • OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS, etc.

Instal·lació industrial:

conjunt d’aparells, equips, elements i components associats a les activitats dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials, l’envasament i l’embalatge, així com l’aprofitament, la recuperació i l’eliminació de deixalles o subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics utilitzats.

També tindran la consideració d’instal·lacions industrials el conjunt d’elements i equips que tinguin per objecte generar, transportar, emmagatzemar, distribuir i utilitzar l’energia en totes les seves formes.

Empreses, marques i clients que van confiar, confien i confiaran en el grup:

La nostra dilatada experiència, ens permet comptar a una àmplia cartera d’actuacions tant en l’àmbit local com internacional.ito local como internacional.

O com a nosaltres ens agrada anomenar-ho: caràcter local, esperit global.

En instal·lacions que van des d’establiments hotelers fins a plantes químiques, passant per fàbriques automotrius, hem visitat més de 10 països sent la franja més destacada Centre-amèrica i Carib; la totalitat de la península Ibèrica i la porció meridional del continent africà.

ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales
ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales
ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales

TOTES LES NOSTRES CALDERES*

TAMBÉ ESTAN DISPONIBLES COM A PLANTA D'ENERGIA EXTERNA

[ DINS DE CONTENIDOR ]

ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales

MANTENIMENT INTEGRAL

ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales

Manteniment complet de calderes:

 • Canvi de juntes
 • Neteja de nivells
 • Proves de seguretat
 • Neteja i ajust de cremador
 • Anàlisi de combustió, etc.

Inspeccions tipus A-B-C

amb organisme de control inclòs

Assistència tècnica avaries

en menys de 48 hores

2 hores GRATIS de visites per avaries

El 80% de les avaries se solucionen en 2 hores!

Atenció telefònica avaries

7 dies/setmana, horari comercial

Visita preventiva cada 6 mesos

(neteja, verificació i ajust del cremador)

-15% de DTE. en recanvis

Gran quantitat d'estoc i materials

ÉSECÈ Group, Soluciones Industriales
 • Gold Award Silver Award Award Start of the Year
 • Desplaçat dalt de tot